ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

II. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1 2 3 4 5
Право провадження дiяльностi використування джерел iонiзуючого випромiнюванняОВ 05000323.07.2008Пiвденно-схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки 23.04.2020
Опис:
Дiю виданної лiцензiї планується продовжити на наступний термiн пiсля строку її закiнчення.
Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 4) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"АЕ № 29936210.09.2015Державна служба України з контролю за наркотиками20.08.2020
Опис:
Дiю виданної лiцензiї планується продовжити на наступний термiн пiсля строку її закiнчення
Обслуговування населення в пiдприємствi громадського харчування, реалiзацiя продовольчих та непродовольчих товарiв0182124.03.2006Запорiзька мiська радад/н
Опис:
Термiн дiї дозвiлу необмежений, видано безстроково для обслуговування працiвникiв в будинку їдальнi на територiї пiдприємства
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами2310136600-1010.11.2014Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України10.11.2021
Опис:
Дiї виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн пiсля строку її закiнчення.